הבשורה

על ידי על 2012/5/22

ישו מתחיל במשרדו על ידי הטפת הבשורה: "הזמן הוא ...